banner

Uniwersytet Warszawski i Wrocławski utworzyły wspólną jednostkę badawczą o nazwie PLERCIM. Będzie ona reprezentowała Polskę w europejskim konsorcjum ERCIM, koordynującym badania z zakresu informatyki i matematyki stosowanej. ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics), w którym każde państwo może mieć tylko jednego reprezentanta (stąd konieczność tworzenia wspólnych uczelnianych jednostek), poza inicjowaniem europejskich projektów badawczych ułatwia kontakty naukowców z przemysłem i pomaga we wdrażaniu innowacji. Jest też jednym z trzech ośrodków koordynujących badania nad wypracowaniem światowych standardów stron internetowych.