banner

Rozprawa doktorska dr Anny Michrowskiej z Instytutu Chemii Organicznej PAN o nowych typach katalizatorów została wyróżniona prestiżową Nagrodą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w trakcie otwarcia 41 światowego Kongresu IUPAC w Turynie. Dr Michrowska ma na swym koncie 2 zgłoszenia patentowe i ponad 20 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest stypendystką Aleksandra von Humboldta i pracuje w Instytucie Maxa-Plancka.