banner

Prof. Tomasz Trojanowski - kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie, uznawanej od lat za najlepszą tego typu placówkę w Polsce - został wybrany na przewodniczącego sekcji neurochirurgii Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych UEMS.
     Unia jest ciałem doradczym Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawach dotyczących medycyny, zdobywania specjalizacji medycznych, zdawania egzaminów, oceny umiejętności lekarskich, organizacji szkoleń itp. W jej pracach biorą udział reprezentanci wszystkich krajów UE i krajów z nią stowarzyszonych. Czteroletnia kadencja w UEMS zaczyna się w przyszłym roku. Prof. Trojanowski jest członkiem korespondentem PAN oraz przewodniczącym Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.