banner

Prof. Jerzy Limon z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Andrzej Czyżewski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Na dorobek naukowy prof. Jerzego Limona składają się m.in. książki, artykuły i recenzje drukowane w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA oraz liczne hasła do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Prof. Andrzej Czyżewski, pełniący m.in. funkcję kierownika Katedry Systemów Multimedialnych (dawniej Inżynierii Dźwięku) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki UG, jest autorem wielu rozpraw i publikacji w dziedzinie inżynierii dźwięku i obrazu, multimediów, inteligentnych systemów decyzyjnych i psychoakustyki. Naukowa Nagroda Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest od 1987 r. reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych oraz ścisłych i przyrodniczych.