banner

Prof. Andrzej Żelaźniewicz, wybitny polski geolog specjalizujący się w tektonice oraz w geologii strukturalnej, został przewodniczącym Polskiego Komitetu Planeta Ziemia powołanego przy Prezydium PAN. Będzie on działał w latach 2007 - 2009 przy Wydziale Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN. Z inicjatywy Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS) oraz UNESCO, rok 2008 został ogłoszony przez ONZ Światowym Rokiem Planety Ziemia. Do obchodów włączyło się około 120 państw. Swój własny program przygotowuje także Polska.