banner

Na Politechnice Warszawskiej odbył się w ostatnich dniach sierpnia I Kongres Mechaniki Polskiej. Wygłoszono ponad 300 referatów podczas sesji plenarnej i kilkunastu sesji specjalistycznych (m.in. biomechanika, dynamika układów, aero, materiały, płyny, zastosowania). Kongres otworzył prof. Michał Kleiber wykładem o nowych metodach komputerowego modelowania i symulacji we współczesnej mechanice. Wiele uwagi poświęcono młodym naukowcom, którzy prezentowali swoje prace podczas specjalnego Forum Młodych. Specjalnymi dyplomami wyróżniono także młodych autorów najlepszych posterów. Otrzymało je siedem zespołów z różnych uczelni i ośrodków badawczych w kraju. Gospodarzem następnego Kongresu będzie za 4 lata Politechnika Poznańska.