banner

W 2013 roku powstanie w Warszawie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Będzie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań biomedycznych w Europie. Koordynatorem przedsięwzięcia wartego 100 mln euro jest Akademia Medyczna w Warszawie. Unikalny w skali kraju ośrodek, realizowany wspólnie z PAN, Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim, połączy rozwój nowoczesnych technologii z kształceniem na najwyższym poziomie.