banner

Wniwersytet w Białymstoku zainaugurował rok akademicki w Wilnie, na uruchomionym przez siebie w stolicy Litwy Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym. To pierwsza filia polskiej uczelni za granicą. Na Wydziale studiować będzie na poziomie licencjackim ok. 170 studentów. Kadra wyładowcza składać się będzie z ok. 40 osób. Większość to pracownicy białostockiego uniwersytetu.