banner

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Autor: red. 2007-12-02

Małgorzata Adamczak (PO) - nauczyciel
Jozef Bergier (PO)- nauczyciel akademicki
Ryszard Górecki (PO) - nauczyciel akademicki
Sławomir Kowalski (PO) - pracownik samorządowy
Waldemar Kraska (PiS) - lekarz
Adam Massalski (PiS) - nauczyciel akademicki
Andrzej Misiołek (PO) - nauczyciel akademicki
Antoni Krzysztof Piechniczek (PO) - nauczyciel
Jan Rulewski (PO) - inżynier mechanik
Tadeusz Wojciech Skorupa (PiS) - technik mechanik
Zbigniew Szaleniec (PO) - pracownik samorządowy
Andrzej Szewiński (PO) - przedsiębiorca
Piotr Wach (PO) - nauczyciel akademicki
Kazimierz Wiatr (PiS) - nauczyciel akademicki -przewodniczący Komisji