banner

Międzynarodowy zespół astronomów, w którym kluczową rolę odegrał kierowany przez prof. Andrzeja Udalskiego z Obserwatorium Astronomicznego UW zespół polskich astronomów, odkrył nowy układ planetarny, będący przeskalowaną wersją Układu Słonecznego. W układzie tym, odległym od nas o 4500 lat świetlnych, dwie masywne planety, odpowiadające Jowiszowi i Saturnowi, krążą wokół przypominającej Słońce gwiazdy. Odkrycia dokonano metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego.