banner

Stypendia L'Oréal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds UNESCO przyznawane są od 8 lat wybitnym Polkom - naukowcom, prowadzącym badania w dziedzinach biologiczno-medycznych. Tak jak w latach poprzednich, kandydatki zaprasza się do konkursu o trzy roczne stypendia doktoranckie (granica wieku - 35 lat), wynoszące 20 tys. zł, oraz dwa habilitacyjne (wiek do 45 lat) w wysokości 25 tys. zł każde. Stypendia będą wypłacane w 2009 r. w miesięcznych ratach Aplikacje oceni niezależne jury, złożone z wybitnych przedstawicieli nauki polskiej z licznych ośrodków badawczych. Termin składania kandydatur: 1 maja - 31 lipca 2008. Regulamin, formularz zgłoszeniowy, skład jury konkursu oraz wiele innych informacji na www.lorealdlakobietinauki.pl