banner

11 kwietnia w Muzeum Ziemi PAN zainaugurowano oficjalnie polskie obchody ogłoszonego na ten rok przez ONZ - Światowego Roku Planety Ziemi. Nad realizacją specjalnego programu obchodów czuwa Komitet skupiający przedstawicieli nauk o Ziemi w Polsce. Komitet współdziała ze swoimi odpowiednikami narodowymi w innych krajach oraz władzami Światowego Roku Planety Ziemi, a także międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi. Celem i przesłaniem Roku w wymiarze międzynarodowym jest ożywienie zainteresowania naukami o Ziemi społeczeństw i rządów; zwrócenie uwagi decydentów na znaczenie tych nauk dla jakości życia na planecie, a także zwiększenie środków na prowadzenie dalszych badań, na przykład w sprawie zmian klimatu, rosnącego zaludnienia planety, zrównoważonego wykorzystania surowców naturalnych, zwłaszcza energetycznych.