banner

Profesor Maciej Kolwas z Instytutu Fizyki PAN został prezesem działającego od 40 lat Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS). Jest to organizacja zrzeszająca 10 tys. naukowców z 40 krajowych towarzystw fizycznych. Nowy prezes jest absolwentem fizyki UW z 1972 r., w 1983 r. uzyskał tytuł profesorski. W latach 1997-2001 był sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a od 2002 roku kieruje pracami Towarzystwa. Jest specjalistą w dziedzinie optyki laserowej oraz fizyki atomowej.