banner

Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN podpisały umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. Obie strony zobowiązały się do współdziałania, m.in. w zakresie przygotowywania wspólnych publikacji, rozbudowy i unowocześniania pracowni terenowych, podejmowania inicjatyw badawczych oraz wspólnych prac nad utworzeniem Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach oraz Polskiej Stacji Naukowej w Peru.