banner

Cztery wrocławskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski, Przyrodniczy i Ekonomiczny oraz Politechnika Wrocławska nawiązały współpracę z ChemiParkiem Technologicznym w Brzegu Dolnym. Obejmuje ona wymianę doświadczeń w dziedzinie badań naukowych oraz prace nad wspólnymi programami badawczo-rozwojowymi nad nowymi technologiami w branży chemicznej. Współpraca przyniesie korzyści obu stronom: pracownicy i studenci uczelni będą m.in. mieli możliwość korzystania z najnowocześniejszej aparatury oraz wdrażania wyników badań naukowych uzyskiwanych w laboratoriach, zaś przedsiębiorstwa z branży chemicznej będą mogły korzystać z efektów badań i wdrożeń