banner

W tym roku na Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego zapisało się ponad tysiąc osób. Każdy ze słuchaczy zdecydował się średnio na dwa kursy, a wybrać mógł spośród 80 propozycji. Bloki, w które połączono kursy to m.in. kultura i sztuka, człowiek i społeczeństwo, język i narody, nauka i technika, człowiek i środowisko oraz biznes, gospodarka i prawo. Słuchaczem UO może zostać każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Nie ma egzaminów wstępnych, ani konkursu świadectw maturalnych. Każdy słuchacz może skorzystać z dowolnej liczby kursów.