banner

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwszą edycję programu Team, w którym finansuje projekty najlepszych zespołów naukowych zatrudniających młodych uczonych. Łączna wartość wyłonionych w konkursie projektów wynosi prawie 13 mln złotych. Do pierwszej edycji programu napłynęło 45 wniosków, z których ostatecznie wyłoniono wnioski siedmiu zespołów. Wśród beneficjentów programu są zespoły kierowane m.in. przez dr. Piotra Garsteckiego z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, prof. Jakuba Gołąba z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, prof. Jana Holnickiego-Szulca z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, dr. Mariana Palucha z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.