banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć

Autor: WP 

Międzynarodowy zespół astronomów kierowany przez dr. hab. Andrzeja Niedzielskiego z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkrył planetę o masie bliskiej prawie sześciu masom Jowisza, krążącą wokół gwiazdy HD 102272. Istnieją pośrednie dowody na to, że w tym samym układzie znajduje się jeszcze jedna o masie równej 2,6 mas Jowisza.
Odkrycie zostało dokonane w ramach projektu prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem Stanowym Pensylwanii. Projekt polega na przeglądzie około tysiąca gwiazd nieba północnego i mierzeniu ich prędkości radialnych. Wykorzystuje się do tego celu uczelniany, amerykański teleskop. Wszelkie zaburzenia ruchu (np. przyspieszenia i spowolnienia) prędkości radialnych gwiazd mogą wskazywać na istnienie zakłócających ów ruch planet.

oem software