banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć

Autor: WP

Sześć placówek badawczych - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Politechnika Śląska w Gliwicach i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – zakwalifikowało się do udziału w projekcie, którego celem jest wieloaspektowe przebadanie populacji ludzi starszych. Projekt nosi nazwę: „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce – PolSenior”.
W projekcie wezmą udział przedstawiciele wielu różnych dziedzin nauki, w jego ramach będzie realizowanych 6 projektów częściowych, z których większość dotyczyć będzie zagadnień medycznych i społecznych. Badaniem objętych zostanie 6 tys. respondentów z reprezentatywnej próby osób w wieku 65 lat i starszych. Projekt zamówiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

oem software