banner

 

Prof. Leszek Kuk z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Uczony obejmie obowiązki szefa rzymskiej placówki 1 lutego 2009 r. Prof. Kuk ma 57 lat. Jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych toruńskiej uczelni. W swojej pracy naukowej specjalizuje się w historii XIX w., w tym w dziejach Wielkiej Emigracji we Francji i Włoszech i historii myśli politycznej XIX w.

oem software