banner

 

Elektroniczna wersja Bibliografii Historii Polskiej opracowana przez Instytut Historii PAN została opublikowana  na stronie IPN pod adresem bibliografia.ipn.gov.pl. Zawiera te same dane co kolejne roczniki wydawane od półwiecza w formie książkowej przez Instytut Historii PAN (Pracownia Bibliografii Bieżącej) w Krakowie. Aktualnie pozwala na wyszukiwanie danych (125 tys. wpisów) w rocznikach z lat 1990-2005. W najbliższym czasie zostanie uzupełniona o rok 2006 oraz lata 1988-1989. W roku 2009 prace skoncentrują się na cyfryzację roczników 1980-1987 oraz rocznik 2007.

Ukazujący się corocznie drukiem tom „Bibliografii Historii Polskiej" zawiera około 8 tys. opisów bibliograficznych, zestawionych w układzie tematycznym lub według działów chronologicznych. Oprócz dzieł dotyczących poszczególnych zagadnień, wydarzeń czy okresów historii Polski, do bibliografii trafiają prace poświęcone organizacji nauk historycznych, metodologii, historii historiografii, dydaktyce i popularyzacji historii, archiwom, bibliotekom, muzeom, konferencjom i wystawom historycznym, naukom pomocniczym historii.

oem software