banner

Choć większość społeczeństwa polskiego jest przeciwna rozwojowi produkcji i konsumpcji GMO, to wśród rolników dominuje pogląd wyższych korzyści z agrobiotechnologii i konieczność realizacji prawa wolnego wyboru.

Wśród producentów rolnych aż 73% respondentów badania przeprowadzonego przez OBOP w 2005 r. ma świadomość możliwości zastosowania w uprawie odmian zmodyfikowanych genetycznie. Co ciekawe, poziom tej wiedzy nie zależy od typu gospodarstwa. Podobne zdanie wyrażają zarówno rolnicy utrzymujący się z produkcji roślinnej, jak i ci, dla których najważniejszym źródłem dochodu jest produkcja zwierzęca. Ma natomiast znaczenie wielkość gospodarstwa i regionalizacja. Najwyższa znajomość tematu występuje wśród rolników z regionu wielkopolskiego, obejmującego województwa wielkopolskie, kujawsko - pomorskie i lubuskie (85%).
Okazuje się, że rolnicy są świadomi faktu, że zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Wspólnoty konsumuje się produkty otrzymywane na bazie GMO. Przy tym odsetek osób wskazujących na konsumpcję tego typu żywności w pozostałych państwach unijnych jest znacznie wyższy (82%) niż w przypadku Polski (67%). Stanowisko takie sugeruje głębokie przekonanie respondentów o unikatowości polskiej sytuacji.
Respondenci zdają sobie również sprawę, że są kraje UE, w których uprawia się rośliny genetycznie zmodyfikowane – opinię tę wyraża ponad 4/5 badanych. Ponad połowa polskich rolników sądzi, że uprawy roślin GM występują również na terenie naszego kraju. Może to być rezultatem informacji – chociaż nie zawsze precyzyjnych i obiektywnych – związanych z problematyką upraw odmian zmodyfikowanych genetycznie, docierających do rolników z różnych źródeł. W przypadku korzyści respondenci wskazywali głównie na wyższą wydajność i plon z ha (62%). Korzyść ta była wyraźnie preferowana przez rolników niezależnie od wieku, płci, wielkości gospodarstwa czy miejsca zamieszkania. Pozostałe możliwe korzyści, takie jak lepsza jakość plonu, niższe koszty czy ułatwienia w produkcji, zyskały dwu- lub prawie trzykrotnie mniej wskazań. Można zatem stwierdzić, że polscy rolnicy są zainteresowani możliwością uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie.
W opinii ponad połowy respondentów badania, prowadzenie gospodarstwa rolnego mogłoby być bardziej opłacalne dzięki zastosowaniu roślin zmodyfikowanych genetycznie. Najwięcej zwolenników opinia ta zyskała wśród osób w wieku 31-60 lat (56-60%), a najmniej – wśród rolników najstarszych (46%).
Jednocześnie 60% polskich rolników opowiada się za możliwością uprawy odmian GM, a przeciwnego zdania jest o połowę mniej badanych (30%). Głosy na „tak” zdecydowanie dominują wśród przedstawicieli największych gospodarstw, powyżej 50 ha (niemal 70% „za”). Ważny przy tym jest fakt, że aż 40% spośród rolników, którzy nie spodziewają się zysku ekonomicznego z wprowadzenia odmian genetycznie zmodyfikowanych do ich własnych gospodarstw, domaga się prawa wolnego wyboru w tej kwestii.

Tomasz Twardowski