banner

Badania nad tym preparatem trwają już od kilku lat i dziś można stwierdzić jego wyjątkowo dobrą skuteczność w neurochirurgii, chirurgii ogólnej i rekonstrukcyjnej oraz transplantologii. Biomateriał składa się z hydrożelu kolagenowego na matrycy z siateczki poliestrowej. Białko kolagenowe otrzymane zostało z bydlęcych ścięgien Achillesa.

Jak informuje dr hab. K. Pietrucha – biomateriał uzyskał pozytywną ocenę we wszystkich badaniach fizykochemicznych i biologicznych in vitro, badaniach przedklinicznych in vivo na zwierzętach oraz badaniach klinicznych na ponad stu pacjentach. Preparat stosowany był w kilku niezależnych klinikach akademii medycznych do zastępowania, uzupełniania lub wzmacniania opony twardej mózgu i rdzenia kręgowego u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu urazów czaszkowo-mózgowych, olbrzymich przepuklin oponowo-mózgowych, przepuklin oponowo-rdzeniowych i innych, oraz do zaopatrywania przepuklin brzusznych. Biomateriał może być również stosowany do regeneracji tkanki skórnej u pacjentów z ranami lub bliznami pooparzeniowymi. Jak podkreślają lekarze, którzy prowadzili zabiegi z wykorzystaniem biomateriału, dzięki niemu wyleczonych zostało kilku pacjentów dorosłych i kilkanaścioro dzieci, których stan był bardzo ciężki, dyskwalifikujący do leczenia operacyjnego.

Ocena preparatu - zarówno w badaniach wczesnych, jak wykonanych po co najmniej sześciu latach od operacji - wskazuje na jego wyjątkową skuteczność w opisanych zastosowaniach medycznych.

oem software