banner

Po warsztatach

Autor: Joanna Szlichcińska 2007-05-31

Studenci z Koła Naukowego Biotechnologów „KNBiotech” przy MSB SGGW, członkowie Szkoły Festiwalu Nauki oraz Fundacji BioEdukacji zorganizowali w dniach
25-29 kwietnia 2007 roku w Warszawie cykl spotkań poświęconych genetyce, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej - Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia”. Była to pierwsza w Polsce impreza propagującą wiedzę o biotechnologii i okazała się ona dużym sukcesem organizatorów – w tym pięciodniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 2400 osób z całej Polski.
Dużo uwagi podczas warsztatowych „Spotkań z biotechnologią” poświęcono praktycznym zastosowaniom i nadziejom, jakie niesie ta nauka. W każdym z 20 otwartych wykładów uczestniczyło średnio 80 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania poświęcone zastosowaniom biotechnologii w medycynie i kryminalistyce. Wykłady „Czy zawał mięśnia sercowego jest uwarunkowany genetycznie?”, „Gdzie chirurg nie może tam wirusy pośle – czyli o terapii genowej nowotworów”, „Jak biotechnologia pomaga w tworzeniu szczepionek nowej generacji”, „Historia o DNA” czy „Zbrodnia doskonała a DNA” zgromadziły rekordową liczbę słuchaczy ponad 120 słuchaczy.
Warsztaty były również okazją do zapoznania się z biotechnologią „od kuchni”. Specjalnie na Warsztaty „DNA – Encyklopedia Życia” przygotowano 16 stanowisk
z pokazami i eksperymentami zarówno dla dzieci, jak i dla uczniów, studentów i dorosłych. Uczestnicy Warsztatów izolowali swoje DNA, rozwiązywali kryminalistyczne zagadki na podstawie analizy materiału genetycznego, badali zmiany pH w roztworach, tworzyli bio-muzykę oraz zmagali się z DNA origiami. Laboratoria, gdzie odbywały się te zajęcia, przez cały weekend 28-29 kwietnia były pełne odwiedzających,a „Biotechnologia w praktyce” przyciągnęła przez dwa dni ponad 800 osób! Bogata galeria zdjęć z Warsztatów znajduje się na stronie internetowej http://dna.sggw.pl.
Wpisy do księgi pamiątkowej Warsztatów „DNA – Encyklopedia życia” świadczą o niezwykle entuzjastycznym odbiorze imprezy, toteż kolejna jej edycja odbędzie się w kwietniu 2008 lub 2009 roku.

oem software