banner

Eko-Forum, czyli jak pogodzić sprzeczności

Autor: red. 2007-12-02

W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się (24.10.07.) zorganizowana przez UNEP, firmę Bayer oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej coroczna debata Eko-Forum 2007. Eksperci z wyższych uczelni, przedstawiciele PKPP Lewiatan, UNEP/GRID, WWF oraz firmy Bayer dyskutowali m.in. o ekonomicznych i społecznych kosztach inwestycji w odnawialne i tradycyjne źródła energii. Do udziału w tegorocznej debacie zaproszono specjalistów z tej dziedziny: dr. Joachima Genz (Bayer AG), Darię Kulczycką (PKPP Lewiatan), dr. Witolda Lenarta (UW), Małgorzatę Popiołek, (Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.), Wojciecha Stępniewskiego (WWF Polska), Macieja Stryjeckiego (Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej), dr. Krzysztofa Żmijewskiego (Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki).
Sceptycy rozwiązywania naszych problemów energetycznych poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii uważają, że jest to sposób nieefektywny i drogi. Kosztowna będzie również uzyskiwana z nich energia. Wskazują także na niekorzystne warunki klimatyczne panujące w naszym kraju. W Polsce mamy tylko ok. 170 dni słonecznych, podczas gdy w Hiszpanii ponad 300, co sprawia, że dyskusyjna jest opłacalność energetyki słonecznej. Najsprawniejsze kolektory słoneczne mogą wytworzyć rocznie jedynie do 450 kWh, podczas gdy średnie zużycie prądu w 4 – osobowej rodzinie wynosi średnio ok. 500 kWh miesięcznie, a więc ponad 10 razy więcej. Masowe inwestycje w OZE spowodują również wzrost kosztów energii nawet o 100 – 200%. Takie stanowisko zaprezentowała Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zdaniem jej przedstawicieli, przyszłość energetyki to elektrownie jądrowe.
Przedstawiciele Energetyki, Procesów Inwestycyjnych S.A. uważają, że jedynym ekonomicznym rozwiązaniem jest dalsze pozyskiwanie energii ze źródeł tradycyjnych i większe oszczędności jej zużycia. Dotyczy to nie tylko przemysłu, ale również gospodarstw domowych. Wymiana okien z pojedynczymi szybami na te z podwójnymi, ogranicza emisję CO2 aż o 350 kg rocznie. Uzyskane w ten sposób oszczędności energii zużytej na ogrzewanie wynoszą nawet 50%, z 10 000 do 5000 kWh rocznie. Obniżenie temperatury w domu o 1 stopień to oszczędności energii o dalsze 7 – 10% rocznie.
Z kolei zwolennicy energii odnawialnej wskazywali na efektywność energetyczną i powszechność tych źródeł. Zdaniem WWF, Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, inwestycje w energetykę ze źródeł odnawialnych to najlepszy sposób ochrony klimatu, nawet jeśli nie wszystkie rodzaje energii będzie można u nas wykorzystać z uwagi na klimat. Na odnawialne źródła energii jako szanse dla polskiej energetyki i jednocześnie wywiązanie się z zobowiązań naszego kraju wobec UE wskazał dr Witold Lenart. Jego zdaniem, powinno wrócić się do zaniedbanej wodnej infrastruktury niewielkich elektrowni wodnych.
Uczestnicy forum - choć każdy pozostał przy swoim zdaniu - zgodzili się co jednego: zadaniem dla biznesu i nauki na najbliższe lata jest poszukiwanie nowych technologii, które mogą wspierać i rozwijać odnawialne źródła energii. Zadaniem poszczególnych rządów oraz organizacji międzynarodowych jest dalsze egzekwowanie ograniczeń emisji szkodliwych gazów i oszczędności energetycznych. Odpowiedzialny biznes powinien również robić jak najwięcej w zakresie edukacji społeczeństwa.
Były również wnioski dla każdego z nas. Bardzo dużo zależy bowiem od nas samych. Od indywidualnych postaw proekologicznych i codziennych zachowań związanych z segregacją śmieci, wyłączaniem zbędnego oświetlenia i zakręcaniem cieknących kranów. A więc prostych haseł zawartych w podpisanym przez uczestników debaty Apelu ekologicznym Bayera: „Bądź światłoczuły. Wyłączaj, zakręcaj, segreguj”. Światowe dane są bowiem bezwzględne: zasobów węgla starczy nam na ok. 193 lata, zasobów ropy na ok. 140 lat, zasobów gazu na ok. 96 lat.