banner

W dniach 18-22 kwietnia 2007 w genewskim Palexpo odbył się 35 Międzynarodowy Salon Wynalazczości i Postępu Technicznego, jeden z trzech największych i najbardziej prestiżowych konkursów wynalazczości na świecie. W tym roku zgłoszono ponad 1000 wynalazków z 45 krajów świata, zaprezentowanych przez 775 wystawców. O zainteresowaniu salonem i jego wartości świadczyła obecność 650 akredytowanych dziennikarzy, ponad 75 tys. zwiedzających oraz wartość negocjowanych kontraktów i zamówień, która przekroczyła w tym roku 30 mln dol. Wynalazki były oceniane przez 45-osobowe międzynarodowe jury, złożone ze specjalistów z 22 różnych dziedzin nauki i techniki.

Polska była reprezentowana przez dwu wystawców: Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów. Agencja PARP zaprezentowała wynalazki i nowe technologie nagrodzone i nominowane do nagrody w ubiegłorocznym konkursie "Polski Produkt Przyszłości", w tej liczbie zdobywcę głównej nagrody konkursu - audiometr przesiewowy "Kuba Mikro AS", opracowany w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Instytutem Systemów Sterowania w Chorzowie (aktualnie Centrum EMAG w Katowicach)

Opracowanie spotkało się z niezwykle pochlebną oceną jury, czego wyrazem było przyznanie mu Złotego Medalu. Można więc stwierdzić, że sukces w zeszłorocznym konkursie na Polski Produkt Przyszłości nie był przypadkowy, a wartość naszego osiągnięcia została potwierdzona przez opinie międzynarodowych ekspertów. Będzie to ważnym czynnikiem ułatwiającym wdrożenie produkcyjne tego unikalnego audiometru. „Kuba mikro AS” jest przenośnym urządzeniem do badań słuchu, którego głównym przeznaczeniem są badania przesiewowe małych dzieci i niemowląt. Urządzenie umożliwia stosowanie testów diagnostycznych trzech różnych rodzajów, w tym dwu testów obiektywnych: otoemisji akustycznych – TEOAE, słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu – ABR oraz testów audiometrycznych opartych na audiometrii tonalnej.

oem software