banner

Rada Ministrów 16.05.06. zaakceptowała Raport końcowy z realizacji programu wieloletniego „Rozwój niebieskiej optoelektroniki. Stworzenie technologicznych i produkcyjnych podstaw nowej gałęzi przemysłu – niebieskiej optoelektroniki”, przedłożony przez ministra gospodarki.

Nakłady budżetowe na realizację programu „Rozwój niebieskiej optoelektroniki” w latach 2001-2005 wyniosły 28 900 tys. zł. Uzyskane efekty dają możliwość stworzenia nowej gałęzi przemysłu – niebieskiej optoelektroniki. Ta szybko rozwijająca się dziedzina elektroniki ma zastosowanie m.in. w: medycynie, wojsku i ochronie środowiska.

Dzięki realizacji programu opanowano nowe technologie umożliwiające nowoczesną produkcję wszystkich przyrządów niebieskiej optoelektroniki, a w szczególności laserów i diod świecących w zakresie widmowym niebieskim, fioletowym i UV oraz detektorów UV. Rozpoczęto produkcję laserów niebieskich i fioletowych pracy impulsywnej. Trwają prace nad uruchomieniem produkcji laserów pracy ciągłej. Na rynek krajowy i zagraniczny trafiły już pierwsze polskie urządzenia niebieskiej optoelektroniki, takie jak: sygnalizatory bezpieczeństwa drogowego, analizatory medyczne, systemy monitoringu zanieczyszczeń i inne. Stworzono warunki do dalszego wzrostu produkcji wyrobów niebieskiej optoelektroniki. Sukces nie ogranicza się jednak wyłącznie do produkcji. Dzięki programowi powstał ponad dwustuosobowy zespół, który stanowi poważny potencjał badawczy, technologiczny i produkcyjny, a jego działalność zauważana jest przez światowe autorytety. Powstały trzy laboratoria badawcze niebieskiej optoelektroniki: w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Stworzono podstawy nowej gałęzi przemysłu „High Technology”, wykorzystując potencjał naukowy i technologiczny Polski w dziedzinie fizyki i technologii półprzewodnikowych materiałów dla niebieskiej optoelektroniki.

Dalszy rozwój niebieskiej optoelektroniki wymaga pozyskania znacznych środków finansowych na kolejne inwestycje. W innych państwach wspierane są projekty zaawansowanych technologii, dlatego również w Polsce takie wsparcie jest konieczne. Pożądane byłyby przedsięwzięcia oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym. Zaproponowano też wpisanie niebieskiej optoelektroniki, jako strategicznej dziedziny rozwoju, do oficjalnych dokumentów rządowych, np. „Strategii dla przemysłu elektronicznego do roku 2010”.