banner

W Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej zbudowano stanowisko do badań trwałościowych silników VW 1.8 GT, na którym sprawdza się reakcję materiału na gwałtowną zmianę temperatury cieczy w silniku, czyli na tzw. szok termiczny. W pełni skomputeryzowane jest zarówno planowanie oraz przebieg eksperymentu, jak i archiwizacja wielkości pomiarowych oraz opracowywanie wyników.

Dyrektor instytutu prof. Zbigniew Pawelski twierdzi, że stanowisko to jest obecnie jednym z najlepiej wyposażonych w Polsce. Umożliwia równoczesną ocenę parametrów ekologicznych i ekonomicznych, zarówno silnika jak i całego układu napędowego samochodu.

Od ponad sześciu lat Instytut Pojazdów PŁ współpracuje z oddziałem firmy Rucker GmbH w Gifhorn, która jest kooperantem Fabryki Samochodów Volkswagen w Wolfsburgu w Niemczech. Współpraca obejmuje nie tylko rozwijanie nowych koncepcji, ale ostatnio także kształcenie studentów. Właśnie z myślą o szerokiej współpracy z VW za pośrednictwem firmy Rucker GmbH, zbudowano w Politechnice Łódzkiej wspomniane wyżej stanowisko do badań trwałościowych silników.

Instytut zamierza włączyć się też w niemieckie przedsięwzięcia związane z projektowaniem elementów wyposażenia oraz nadwozi aut. Wiążą się z tym duże nadzieje na przyszłość, łącznie z wspólnym ubieganiem się PŁ i oddziału firmy Rucker GmbH w Gifhorn o udział w projektach UE. Są to nadzieje w pełni uzasadnione, a to dzięki przychylności dla współpracy z Instytutem Pojazdów PŁ szefa oddziału Ruckera w Gifhorn mgr inż. Jerzego Jaśkiewicza. Proponuje on również współpracę w zakresie kształcenia studentów Politechniki Łódzkiej, m.in. poprzez realizację różnych form praktyk w ramach unijnego Programu Leonardo da Vinci, wykonywanie prac dyplomowych i innych związanych z tematyką zbieżną z aktualnie realizowanymi pracami w Gifhorn.

Z myślą o kształceniu studentach w Instytucie Pojazdów PŁ powstała również nowa pracownia komputerowa, którą wyposażono w 12 stacji roboczych Silikon Grafiks Octane przekazanych przez oddział Ruckera w Gifhorn. W nowej pracowni prowadzone są zajęcia z budowy samochodu oraz nadwozi, z wykorzystaniem programów CAD oraz oprogramowania Pro-Engineer. SB