banner

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach       www.piwet.pulawy.pl

Instytut został powołany w 1945 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa, nadzorowana przez ministra rolnictwa. Od 1 listopada 2003 roku posiada status  państwowego instytutu badawczego. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, m.in. w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i profilaktyki chorób odzwierzęcych, higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt oraz ochrony środowiska, w tym opracowywanie i wdrażanie, w skali laboratoryjnej, technologii produkcji biopreparatów i zestawów diagnostycznych. Podstawowa tematyka badawcza dotyczy etiologii, diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych, higieny żywności i pochodzenia zwierzęcego, toksykologii i farmakologii weterynaryjnej, patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego, patofizjologii zwierząt. Na stronie głównej znajdziemy podstawowe informacje o Instytucie, jego historii i zadaniach, władzach, strukturze, systemie zarządzania, zakresie badań (ta grupa odnośników pod wspólną nazwą: „O Nas") oraz badaniach usługowych (ponad 500 metod badawczych, kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów, najnowocześniejsza aparatura i laboratoria), bibliotece, studiach doktoranckich, konferencjach, zjazdach, szkoleniach (panel: „Dla Was").

oem software