banner

Instytut Energii Atomowej  www.iea.cyf.gov.pl

Powstał z początkiem 1983 roku w wyniku podziału  byłego Instytutu Badań Jądrowych. Jego siedzibą jest Ośrodek Badawczy w Świerku. IEA prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe obejmujące m.in. fizykę i technikę reaktorów jądrowych, fizykę fazy skondensowanej, zagadnienia bezpieczeństwa obiektów jądrowych, ochronę radiologiczną, unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych, stosowanie technik jądrowych i nowych technologii w nauce, przemyśle i ochronie środowiska, produkcję unikalnych urządzeń aparatury jądrowej.
Na stronie głównej informacja o Instytucie (z planem trasy dojazdowej), jego strukturze i działalności, ofercie (napromieniowywanie preparatów radioizotopowych stosowanych w medycynie, unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych, badania materiałowe). Osobny odnośnik poświęcony jest ochronie radiologicznej (opracowania, nowe przyrządy, układy i urządzenia, szkolenia, ewidencja, kontrola, wzorcowanie).

oem software