banner

 Powstał w roku 1951. Jest ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Prowadzi badania w zakresie neurologii, uzależnień i psychiatrii, gromadzi i przetwarza dane dotyczące zaburzeń psychicznych i neurologicznych w Polsce, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi na świecie.

Na stronie głównej informacje ogólne o Instytucie (wśród nich m.in. szczegóły na temat wdrażania i implementacji narodowych ustaw i programów), dane kontaktowe, zamówienia publiczne, współpraca z WHO, liczba odwiedzin. Wśród pozostałych informacji uwagę zwracają także dane na temat wydawnictw (m.in. kwartalników), takich jak „Postępy psychiatrii i neurologii", „Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii", „Alkoholizm i narkomania". Jest też, jak zawsze przydatny, zestaw kilkunastu (głównie krajowych) linków do najważniejszych bliźniaczych portali, towarzystw i innych instytucji.

oem software