banner

  Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej zostało powołane przez Prezesa PAN w październiku 2001 r.  Działa jako autonomiczna jednostka, usytuowana przy Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jej celem jest wspieranie rozwoju sektora kosmicznego w Polsce poprzez m.in. pomoc dla  administracji publicznej przy formułowaniu i realizacji polityki kosmicznej, rozpowszechnianie informacji na temat wykorzystania technik satelitarnych i ich popularyzację, inicjowanie projektów służących lepszemu wykorzystaniu technik satelitarnych, w szczególności w sektorze publicznym.

Biuro zapewnia wsparcie merytoryczne działaniom administracji publicznej w zakresie polityki kosmicznej, m. in. wnosząc wkład w opracowywanie polskich stanowisk i instrukcji negocjacyjnych na spotkania organów UE różnego szczebla.

Na stronie znajdują się m.in. panele tematyczne (eksploracja kosmosu i technologie kosmiczne, nawigacja satelitarna, obserwacje satelitarne, łączność satelitarna, sektor bezpieczeństwa). Są też informacje na temat działalności biura, polityki kosmicznej, współpracy Polski z ESA, dane o kosmosie w liczbach, linki, newsy. Osobny odnośnik prowadzi do Projektu Foresight złożonego z aktualności, informacji o projekcie, aktów prawnych i dokumentów, instytucji partnerskich i firm polskiego i zagranicznego sektora kosmicznego.

oem software