banner

 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN wywodzi się z Zakładu Genetyki Zwierząt Domowych PAN powołanego przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dniem 1 stycznia 1955 r. Tematyka badań obejmuje m.in. strukturę, ekspresję i transfer genów zwierząt domowych, genom zwierząt domowych na podstawie markerów genetycznych i polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych DNA, biotechnikę zarodków zwierząt, genetyczne i fizjologiczne podstawy reaktywności stresowej u zwierząt, ocenę skuteczności różnych metod selekcji i doskonalenia zwierząt, optymalizację systemów chowu i użytkowania zwierząt w aspekcie jakości oraz wartości odżywczej i technologicznej produktów zwierzęcych.

Na stronie głównej znajdują się zakładki do informacji ogólnych, jednostek organizacyjnych (zakłady immunogenetyki zwierząt, doskonalenia zwierząt, biologii molekularnej, zachowania się zwierząt, embriologii doświadczalnej, cytogenetyki molekularnej, zakład doświadczalny i studium doktoranckie), centrum doskonałości, projektów badawczych (krajowych, w tym zwykłych, promotorskich i zamawianych oraz zagranicznych, m.in. z 5.  i 6. PR UE). Są też odnośniki do innych projektów (każdy z kilkoma podkategoriami), wydawnictw i publikacji, wydarzeń i aktualności, zamówień publicznych.

oem software