banner

Utworzony w 1954 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko pojętą medycyną pracy, takimi m.in. jak: diagnostyka, leczenie i zapobieganie chorobom zawodowym, higiena pracy, epidemiologia, ochrona radiologiczna, toksykologia doświadczalna i środowiskowa, fizjologia i psychologia pracy, zdrowotne skutki i ocena ryzyka narażenia środowiskowego i chemicznego, bezpieczeństwo chemiczne.
Instytut stanowi zaplecze naukowo-badawcze Ministra Zdrowia w wymienionych dziedzinach, a także sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak i innych jednostek administracji państwowej, związków zawodowych i przedsiębiorstw.
Strona internetowa Instytutu posiada wygodny, wyposażony w wyszukiwarkę system nawigacji, w którym wyodrębniono odnośniki do danych ogólnoadresowych, historii i lokalizacji IMP, współpracy z innymi jednostkami, aktualności, programów badawczych, organizacji i baz danych. Cennym uzupełnieniem są linki do pokrewnych polskich (osobno łódzkich) i zagranicznych instytucji naukowych, encyklopedii i aktów prawnych.