banner

nstytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, dla której organem nadzoru jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Od ponad 50 lat jest ściśle związany w zakresie swoich kompetencji z gospodarką morską. Jego misją jest dbałość o zachowanie wartości morza i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki morskiej W instytucie wykonuje się prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie: gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego, modernizacji i eksploatacji portów, hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom gospodarki wodnej i inżynierii morskiej, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii morza, zagospodarowania regionu nadmorskiego, tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych, nowych technologii i gospodarki elektronicznej.

Na nowej stronie internetowej instytutu (nie w pełni jeszcze gotowej) umieszczono aktualności, natomiast pozostałe informacje - w odnośnikach. Tak są zaznaczone dane o instytucie, jego 6 zakładach naukowych, projektach, współpracy (dwa ostatnie nie są gotowe), wydawnictwach (instytut jest także wydawcą interesujących książek), ogłoszenia o zatrudnieniu, sprzedażach i zakupach (zamówienia publiczne). Osobną grupę odnośników stanowią dane o pracownikach instytutu (wraz z aktywnymi adresami mailowymi, telefonami) oraz pełne dane teleadresowe placówki. Oddzielona jest także edukacyjno - społeczna działalność instytutu: link do Kapituły Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego, która powołana z okazji Złotego Jubileuszu Instytutu Morskiego(19.04.00) przydziela Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne osiągnięcia w nauce, edukacji, kulturze, sztuce i gospodarce związane z morzem, jak również link do 2 podstron. Jednej - dotyczącej programu zajęć na seminariach doktoranckich w IM, i drugiej - dotyczący TEDIM - platformy współpracy w regionie Morza Bałtyckiego od 1995 r. w której IM bierze udział.a