banner

W roku 1952 roku powstało w Warszawie Centralne Laboratorium Naftowe, jako filia krakowskiego Instytutu Technologii Nafty. W roku 1992 nastąpiło oddzielenie się obu jednostek, w wyniku czego powstał IPiEO jako samodzielna jednostka badawcza.
Instytut podlega Ministerstwu Gospodarki. Opracowuje, testuje i analizuje surowce i produkty z przemysłu naftowego. Prowadzi także prace badawczo - rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu energii odnawialnej oraz pełni funkcje ośrodka normalizacyjnego w zakresie nowoczesnych paliw płynnych, paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Od roku 2004 ma także uprawnienia do badania i oceny jakości biopaliw i biokomponentów. Jest także koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów.
Na stronie znajdują się odnośniki informujące o historii placówki, jej laboratorium, ofertach współpracy, usługach, osiągnięciach (zgłoszenia patentowe, patenty, wdrożenia, nagrody), przetargach i konferencjach.