banner

Instytut jest największym w Polsce centrum badawczym w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych. Podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Utworzony został w roku 1951 z inicjatywy prof. Szczepana Pieniążka. Od roku 1967 zaczęto w nim rozwijać badania również z zakresu kwiaciarstwa, co doprowadziło do rozbudowy Instytutu.

W skład placówki wchodzą oddziały – sadownictwa (siedem zakładów i pracownia), roślin ozdobnych (pięć zakładów) i pszczelarstwa (cztery zakłady). Do każdego z nich prowadzi osobny odnośnik. Ze strony głównej można się przenieść także do takich podstron jak aktualności, współpraca międzynarodowa, zakłady doświadczalne, towarzystwa naukowe, konferencje i sympozja. Są też informacje o studiach, wydawnictwach, zamówieniach publicznych, obronach prac doktorskich. Istotnym uzupełnieniem jest wyszukiwarka oraz katalog stron www, na który składają się adresy JBR-ów, urzędów centralnych, placówek naukowych PAN, akademii rolniczych i uniwersytetów (polskich i zagranicznych), literatury naukowej w internecie.