banner

Początki działania Instytutu sięgają okresu międzywojennego. W roku 1945 przemianowano go na Instytut Badawczy Budownictwa, a dwa lata później otrzymał nazwę, pod którą istnieje do dziś.

Instytut posiada zespół 14 laboratoriów badawczych. Prowadzi się w nich specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów. Rada Naukowa ITB posiada od 1967r. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.

Na stronie Instytutu znajdują się komunikaty, odnośniki do różnych badań i prac rozwojowych, aprobat technicznych, rekomendacji technicznej, certyfikacji, informacji naukowo- technicznej, konferencji i szkoleń, ekspertyz, komputerowych baz danych, przetargów, jednostek z którymi placówka współpracuje.

Jest także podstrona z dokumentami Unii Europejskiej, bazą danych biblioteki, wydawnictwami ITB, raportem z działalności za rok 2005, ankietą w sprawie hałasu i drgań oraz odnośnikami do osobnych portali: Centrum Budownictwa Szkieletowego oraz Biznes -Informacje -Technologie.