banner

Instytut mieści się w Radomiu i jest państwową jednostką badawczo-rozwojową realizującą zadania o charakterze badań podstawowych, stosowanych oraz prac wdrożeniowych w zakresie zaawansowanych technologii (budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, inżynieria systemów).

Działalność ITE obejmuje m.in. modelowanie procesów i struktur transformacji wiedzy i technologii, badania naukowe w zakresie inżynierii systemów, tribologii, inżynierii warstwy wierzchniej, płynów eksploatacyjnych, diagnostyki, mechaniki, bioniki, metrologii, informatyki oraz edukacji zawodowej, optymalizacji procesów produkcyjnych, racjonalizacji wykorzystania zasobów materiałowych.

Na stronie znajdują się linki do jednostek organizacyjnych instytutu (7 zakładów), projektów badawczych, ofert i usług, baz danych oraz wydawnictw. Te ostatnie zostały podzielone na m.in. periodyki, biblioteki oraz sklep internetowy, poprzez który można zakupić wybrane publikacje. Przeszukiwanie zasobów odbywa się m.in. po tytule publikacji, autorze lub serii wydawniczej.