banner

Istniejący już od ponad 50 lat Instytut prowadzi, koordynuje i upowszechnia badania naukowe oraz prace rozwojowe z zakresu transportu samochodowego, jego bezpieczeństwa i związanych z nim zagadnień ochrony środowiska.

Na stronie głównej kilkanaście odnośników prezentuje historię i strukturę instytutu, zakłady badawcze (m.in. badań ekonomicznych, organizacji informatyki, psychologii transportu drogowego, homologacji i badań pojazdów, procesów diagnostyczno-obsługowych, oświetlenia i wyposażenia elektrycznego pojazdów, kontroli jakości, certyfikacji i normalizacji).

Osobne linki dotyczą m.in. także egzaminowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są też informacje o konferencjach, szkoleniach, przetargach, studiach podyplomowych, projektach Funduszy Europejskich.