banner

Stypendia te przyznane po raz piąty przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej umożliwiają młodym naukowcom kilkumiesięczne wyjazdy do wiodących ośrodków badawczych w Polsce, innych niż macierzysta placówka. Ich celem jest zwiększanie mobilności kadry naukowej, wymiana poglądów i pomysłów, nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi, a także prowadzenie badań interdyscyplinarnych i lepsze wykorzystanie aparatury badawczej. W tym roku do konkursu przystąpiło 21 kandydatów, spośród nich FNP wyłoniła 11 laureatów. Otrzymali je: Dr Małgorzata Bogunia-Borowska z Wydziału Filozoficznego UJ - staż na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW Dr Ewa Brucka - Jastrzębska z Wydziału Nauk Przyrodniczych USz - staż na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ Dr Artur Goławski z Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach - staż w Zakładzie Ekologii Behawioralnej UAM Dr Sabina Grabowska z Wydziału Prawa URz - staż w Instytucie Nauk Prawnych PAN, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i w Bibliotece Sejmowej; Dr Zbigniew Kasprzykowski z Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach - staż w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców UG Dr Andrzej Kobus z Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Świętokrzyskiej (Filia w Piotrkowie Trybunalskim) - staż w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie; Dr Danuta Olszewska z Wydziału Paliw i Energii AGH - staż na Wydziale Chemii UMCS Dr Marcin Palusiak z Wydziału Fizyki i Chemii UŁ - staż w Instytucie Chemii UW Dr Piotr Przybylski z Wydziału Chemii UAM - staż na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PSz Dr Justyna Rosicka-Kaczmarek z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ - staż na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej UWr Dr Alicja Sekuła z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG - staż na Wydziale Zarządzania UŁ