banner

Z propozycją powołania Centrum Strategii Rozwoju Polski (CSRP) wystąpił dr Lesław Michnowski, w imieniu Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim. Postulowana placówka mogłaby wypełnić lukę w strukturze rządowych instytucji badawczych, jaką spowodowała likwidacja Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Autor tej koncepcji przyłącza się do wcześniejszych protestów Komitetu Prognoz PAN przeciwko likwidacji RCSS. Przypomnijmy, że przewodniczący Komitetu Prognoz, prof. Leszek Kuźnicki, w oświadczeniu z 8 listopada 2005 r. stwierdził m.in.: ?Uważamy, że eliminowanie RCSS ze struktur rządowych, bez stworzenia jakiegoś alternatywnego odpowiednika, może spowodować niebezpieczne skutki ogólnokrajowe. Jest to bowiem jedyny organ w rządzie, który ma za zadanie zajmowanie się w sposób kompleksowy długookresową perspektywą gospodarki. "Uważamy, że długookresowa wizja rozwoju kraju, akceptowana przez prezesa Rady Ministrów, jest niezbędna jako płaszczyzna koordynacji programów poszczególnych organów rządu".

Nawiązując do powyższego stanowiska, dr L. Michnowski ocenia likwidację RCSS jako "wielki błąd", wskazując, że "nie powinno to oznaczać pozbawienia Polski zdolności do kreowania myśli strategicznej"..."Przywrócenie polskiej społeczności zdolności rozwoju i nadanie mu trwałego i "trójprofilowego" charakteru (sustainable development), wymaga zapewnienia państwu zdolności dalekowzrocznego spojrzenia, elastyczności oraz tworzenia rezerw zasobów materialno-intelektualnych".

Zadania RCSS, zdaniem L. Michnowskiego, mogłoby przejąć postulowane przez niego Centrum Strategii Rozwoju Polski (CSRP), o horyzoncie strategicznym 50 lat. Jego podstawowym członem mógłby się stać Ośrodek Metod Symulacji Komputerowej i Prognozowania Ostrzegawczego (OMSKiPO). Przy Centrum powinna powstać, jako organ doradczy, społeczna Rada Strategii Rozwoju Polski.

Dalekosiężnym zadaniem Centrum byłoby rozpoznawanie zagrożeń i wypracowywanie wieloletnich programów ich eliminowania oraz podtrzymywania rozwoju polskiego społeczeństwa. Wiązałoby się z tym np. opracowywanie prognoz ostrzegawczych, rozpoznawanie tendencji rozwojowych, międzynarodowa współpraca w budowie podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju. Ważnym zadaniem byłyby komputerowe symulacje rządowych programów rozwojowych, następstw projektowanych zmian w infrastrukturze społeczno-gospodarczej, konsekwencji dla Polski polityki międzynarodowego otoczenia, skutków i wpływu polityki naukowo-technicznej na rozwój Polski, jak również poprawności projektów ustaw i następstw ich wdrażania. ?Państwo pozbawione myśli strategicznej oraz dostępu do wiedzy o kompleksowych skutkach swej obronnej i rozwojowej polityki nie może być "państwem tanim" - zaakcentował dr L. Michnowski. RG

oem software