banner

W Gdańsku będzie monitorowany poziom hałasu, stężenia substancji szkodliwych oraz natężenie ruchu aut.

 Do roku 2008 w Gdańsku uruchomionych zostanie co najmniej 50 stacji monitorujących hałas i natężenie ruchu pojazdów oraz dziesięć wizualnych informatorów przekazujących komunikaty o poziomie emisji hałasu. Wyniki pomiarów hałasu, zanieczyszczenia atmosfery i natężenia ruchu pojazdów będą na bieżąco obrazowane na mapie miasta udostępnionej w Internecie. Zasadniczym elementem budowanego systemu jest uniwersalna stacja monitorująca, skonstruowana w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, która potrafi mierzyć hałas i badać stężenie substancji szkodliwych w powietrzu, a także za pomocą kamery obserwować ruch samochodowy i automatycznie zliczać pojazdy wszystkich typów (motocykle, samochody osobowe i ciężarowe).

Przedmiotem naszego projektu jest rozwinięcie koncepcji nowoczesnego systemu monitorowania najbardziej istotnych zagrożeń środowiska, występujących we współczesnych aglomeracjach miejskich -  mówi prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. - Zadanie to będzie rozwiązywane w ścisłym powiązaniu z praktyką, gdyż w ramach projektu przewidujemy zbudowanie instalacji pilotażowej na terenie Gdańska i przeprowadzenie jej wielostronnych badań i optymalizacji. Badania będą miały dwa zasadnicze cele. Pierwszy - wypróbowanie nowych technologii pod kątem ich przydatności w przyszłych prototypach produkcyjnych, drugi zakłada wykorzystanie instalacji pilotażowej do zbierania danych, pozwalających na wiarygodne zobrazowanie stanu środowiska w mieście. Głównym celem jest w tym przypadku obrazowanie zagrożeń środowiskowych na tzw. dynamicznych mapach numerycznych.

- Obrazowanie sytuacji na podstawie dużej i stale aktualnej reprezentacji danych pozwoli na badanie wpływu stanu środowiska na stan zdrowia dużych populacji - mówi prof. Czyżewski. -  Szczególnie interesuje nas w tym kontekście problem wpływu hałasu na słuch. Dotychczas tego typu badania były prowadzone na ogół na dużo mniejszych populacjach i w ograniczonym przedziale czasu, ponieważ nie istniały w aglomeracjach systemy kompleksowego zbierania danych, odnoszących się do występujących narażeń. Zawartość baz danych systemu monitorowania środowiska w aglomeracji stworzy znakomitą pod względem efektywności platformę do prowadzenia badań naukowych w tej dziedzinie wiarygodną statystycznie. KŻ

oem software