banner

W Kielcach uruchomiono radiowy dostęp do Internetu w ramach projektu "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" realizowanego przez NASK. Uruchomienie stacji umożliwia świadczenie usług dla mieszkańców Kielc i okolic w promieniu do 25 km.

Prace nad projektem budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionie świętokrzyskim zostały rozpoczęte w 2002 r. przez grupę inicjatywną, w skład której na początku weszły: Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - NASK. Do grupy tej wkrótce dołączyli przedstawiciele jednostek samorządowych województwa, tworząc pierwsze konsorcjum przygotowujące podstawy projektu. W pracach uczestniczyli m.in. przedstawiciele świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Kielce, Starostwa Powiatowego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Policji oraz przedstawiciele jednostek samorządowych różnych szczebli.

W rezultacie wspólnych działań powstał projekt "e-świętokrzyskie" składający się z trzech uzupełniających się części. Pierwsza z nich, której beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, nosi nazwę "e-świętokrzyskie - budowa infrastruktury informatycznej". Druga to "e-świętokrzyskie - rozbudowa Miejskiej Sieci Komputerowej KIELMAN dla potrzeb integracji z miejskimi sieciami światłowodowymi" - jej beneficjentem jest Politechnika Świętokrzyska. Beneficjentem trzeciego projektu pod nazwą "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" jest NASK.

Kwota dofinansowania przeznaczona na budowę społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim (około 2.5 mln euro) sprawiła, że nie było możliwe zrealizowanie programu "e-świętokrzyskie" w pełnym zakresie, a projektu "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" pokrywającego swoim zasięgiem całe województwo. Dobiegający obecnie końca projekt, w ramach którego NASK instaluje stacje bazowe w sześciu miastach województwa (w Kielcach, Końskich, Jędrzejowie, Grzybowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu), zapewnia dostęp do Internetu na obszarze 64 % powierzchni regionu. Szczególnie ważną informacją dla mieszkańców województwa jest to, że w zakresie działania sieci radiowej budowanej przez NASK znajdują się tereny zaliczane do słabiej zurbanizowanych, gdzie często nie dociera infrastruktura innych operatorów.

 Dzięki zastosowaniu techniki radiowej dostęp do sieci uzyskają mieszkańcy tych części województwa, gdzie Internet jeszcze nie dociera. Dofinansowanie projektu przez UE powoduje, że ceny usług obliczane kosztowo będą konkurencyjne.

Kielce to już siódme miasto, po Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie i Poznaniu, w którym NASK zastosował technologię bezprzewodową do rozwoju usług telekomunikacyjnych, wykorzystując koncesjonowane pasmo radiowe 3,6-3,8 GHz. Radiowa stacja bazowa w Kielcach jest kolejną już uruchomioną stacją NASK w województwie świętokrzyskim. Zgodnie z założeniami projektu, do końca tego roku zostaną uruchomione wszystkie stacje - przy założeniu, że dopisze pogoda, która umożliwi prowadzenie prac instalacyjnych na wysokich obiektach.

oem software