banner

Przeciętne zatrudnienie w PAN w 2005 r. wyniosło 438 osób, w tym w dziale "Administracja publiczna" - 201 osób. W porównaniu do 2004 r. było ono wyższe o 19 osób, tj. o 4,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 2005 r. wyniosło 3.362 zł, w tym w dziale "Administracja publiczna" - 4.898 zł. W porównaniu do 2004 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2005 r. wzrosło o 17,3%. Przeciętne zatrudnienie w zakładach budżetowych PAN w 2005 r. wyniosło 200 osób. W porównaniu do 2004 r. było ono niższe o 22 osoby, tj. o 9,9 %. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w tych zakładach w 2005 r. wyniosło 2.382 zł. W porównaniu do 2004 r. wzrosło o 8,2 %. Przeciętne zatrudnienie w gospodarstwach pomocniczych w 2005 r. wyniosło 181 osób. W porównaniu do 2004 r. przeciętne zatrudnienie w 2005 r. było niższe o 3 osoby, tj. o 1,6%. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w 2005 r. wyniosło 1.764 zł. W porównaniu do 2004 r. było niższe o 1,2 %. oem software