banner

Barwy włókiennictwa

Autor: S.B. 2007-12-02

W drugiej połowie września odbył się w Łodzi cykl spotkań, seminariów i konferencji pod wspólnym tytułem: „Barwy włókiennictwa – innowacje w przemyśle włókienniczo-odzieżowym”.

W Politechnice Łódzkiej przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych i PŁ zaprezentowali wielce interesującą ofertę technologiczną adresowaną do przemysłu tekstylno-odzieżowego. Spotkaniom w tej uczelni towarzyszyło hasło: „Otwarci na świat”. Na jednym z nich prof. Izabella Krucińska, dziekan Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów PŁ, przedstawiła projekty proponowane przez Centrum Zaawansowanych Technologii „Pro Humano Tex”, a prof. Bogumił Łaszkiewicz z Instytutu Włókien Sztucznych PŁ zaprezentował prace nad nanotechnologiami w przemyśle włókienniczym.
Podpisano też list intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Biopolimerów i Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego. Jego sygnatariusze: marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak, prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki oraz kluczowi przedsiębiorcy z branży, a także przedstawiciele instytucji naukowych, wyrazili jednoznaczne opinie o dużym znaczeniu tego przemysłu nie tylko dla rozwoju gospodarczego Łodzi i regionu, ale też i kraju. Sygnatariusze wspominanego listu stawiają przede wszystkim na wspieranie innowacji i rozwój konkurencyjności oraz zwiększenie efektywności produkcji i eksportu na rynki zagraniczne.
Wśród wielu celów wymienianych w liście są też działania na rzecz zorganizowania i wdrożenia regionalnej marki. List Intencyjny to pierwszy krok, niezbędny do powołania Roboczego Zespołu Inicjatywnego, który mógłby wspólnie z Polską Platformą Technologiczną Przemysłu Tekstylnego koordynować dalsze działania zmierzające do utworzenia Klastra Biopolimerów i Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo - Odzieżowego.
Wszystkie spotkania towarzyszące „Barwom włókiennictwa...” w Łodzi, zbiegły się z ostatnim etapem projektu Loris Tex. Transformacja Przemysłu Tekstylno- Odzieżowego z Pracochłonnego w Naukochłonny, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.