banner

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej otwarto nowe, specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej. Jest to obecnie jedyna tego typu placówka w Polsce, mogąca w pełni konkurować z laboratoriami zagranicznymi.

 Dzięki niej krajowy przemysł spożywczy, wykorzystujący produkty cukrownicze, będzie mógł skuteczniej konkurować na europejskich rynkach. Laboratorium, usytuowane w strukturze Instytutu Chemicznej Technologii Żywności PŁ, wyposażone zostało w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, umożliwiającą prowadzenie badań i analiz dla przemysłu, zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi.

W laboratorium ma zostać wprowadzony system zarządzania jakością, co zapewni placówce uzyskanie akredytacji w zakresie oceny jakości cukru białego. Będzie ona uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach badawczych oraz stymulować prace innowacyjne w dziedzinie nowych technologii wykorzystujących produkty i półprodukty przemysłu cukrowniczego. Chodzi tu m.in. o wytwarzanie biopaliw, oligosacharydów, pektyn i błonnika.

Niezależnie od tego, laboratorium ma prowadzić działalność dydaktyczną w zakresie studiów magisterskich i podyplomowych, a także organizować szkolenia dla pracowników przemysłu spożywczego, związane tematycznie z analityką cukrowniczą. Odbyły się już pierwsze warsztaty analityczne dla kierowników laboratoriów Krajowej Spółki Cukrowej. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 2.040.000 zł, z czego 75% pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 25% budżet państwa.

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ została także ostatnio oddana, po gruntownym remoncie, hala technologiczna. Pomogły w tym firmy przemysłowe, z którymi wydział współpracuje. Nauczyciele akademiccy mają teraz znacznie lepsze warunki do prowadzenia badań, a studenci do zdobywania wiedzy w zakresie cukrownictwa, technologii środków spożywczych, technologii skrobi oraz chłodniczego utrwalania żywności. SB