banner

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej

Autor: red. 2008-01-17

Na Uniwersytecie Gdańskim utworzono Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej. Jego zadaniem jest integracja środowiska informatyki kwantowej w Polsce.

W skład Rady Centrum weszli:
1. prof. Marek Kuś - przew. (Centrum Fizyki PAN)
2. prof. Robert Alicki - wiceprzew. (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG)
3.prof. Ryszard Horodecki - dyr. KCIK (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG)
4. prof. Dariusz Chruściński (Instytut Fizyki UMK)
5. prof. Marek Czachor (Katedra Fizyki Technicznej i Informatyki Kwantowej PG)
6. prof. Andrzej Jamiołkowski (Instytut Fizyki UMK)
7. dr hab. Paweł Horodecki (Katedra Fizyki Technicznej i Informatyki Kwantowej PG)
8. prof. Jacek Kossuth (Instytut Fizyki PAN)
9. dr hab. Krzysztof Kowalski (Katedra Fizyki Teoretycznej UŁ)
10. prof. Jakub Rembieliński (Katedra Fizyki Teoretycznej UŁ)
11. prof. Ryszard Tanaś (Instytut Fizyki UAM)
12. prof. Antoni Wójcik (Instytut Fizyki UAM)
13. prof. Jakub Zakrzewski (Instytut Fizyki UJ)
14. prof. Marek Żukowski (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG)
15. prof. Karol Życzkowski (Instytut Fizyki UJ)
Kwantowa informatyka, która powstała w latach 90. zrewolucjonizowała podstawy przetwarzania informacji. Oferuje m. in. radykalnie odmienny od dotychczasowych sposób szyfrowania danych, zwany kwantową kryptografią. Dostępne już są komercyjne zestawy służące do kwantowej ochrony transferu danych. Dzięki niej będzie możliwe zbudowanie superszybkiego komputera kwantowego, jak również znaczące poprawienie wzorców czasu. Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG jest w ścisłej czołówce światowej badań w tej dziedzinie. Zespół gdański w ciągu ostatnich 10 lat uzyskał ok. 5000 cytowań w zakresie kwantowej informatyki. Liderami gdańskiego ośrodka są profesorowie: Ryszard Horodecki i Marek Żukowski . Ich zespoły współpracują ze światowymi liderami kwantowej informatyki: Arturem Ekertem - odkrywcą kwantowej kryptografii opartej na splątaniu, Gillem Brassardem - współodkrywcą kwantowej kryptografii i teleportacji, Richardem Jozsa'ą - współodkrywcą teleportacji i kwantowego algorytmu, Peterem Shorem - odkrywcą kwantowego algorytmu faktorującego, Davidem DiVincenzo - autorem kryterium dla obliczania kwantowego, a także z grupami doświadczalnymi A. Zeilingera i H. Weinfurtera, które wykonały wiele pionierskich eksperymentów m.in. kwantową teleportację, wymianę splątania, dalekozasięgową kryptografię kwantową.