banner

Z Inicjatywy Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych oraz UNESCO, ONZ proklamowała rok 2008 Światowym Rokiem Planety Ziemia (International Year of Planet Earth - IYPE). Przedsięwzięcie to jest zamierzone na lata 2007 - 2009, a jego celem jest ożywienie zainteresowania naukami o Ziemi społeczeństw i rządów, zwrócenie ich uwagi na znaczenie tych nauk dla jakości życia na planecie Ziemia, a w konsekwencji - zwiększenie środków na prowadzenie dalszych badań. Badania te są konieczne dla zapewnienia mieszkańcom Ziemi możliwości zdrowego, bezpiecznego i dostatniego życia.
W Polsce Prezydium PAN powołało Komitet Planeta Ziemia (http://www.planetaziemia.pan.pl/), pod przewodnictwem prof. Andrzeja Żelaźniewicza (autora zdjęć na II okładce). Rolą Komitetu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na ten temat, a jednym z zamierzeń - przygotowanie objazdowej, specjalnej ekspozycji pt. "10 pytań o Ziemię - przeszłość przyszłości".