banner

W dniu 7.12.07. nagrodzono najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów na temat własności przemysłowej w konkursie zorganizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Ogółem nagrodzono 26 prac naukowych, w tym 2 rozprawy habilitacyjne oraz 3 prace doktorskie, 20 prac magisterskich i jedną pracę studencką. W konkursie na plakat nagrodzono 22 projekty wykonane przez studentów ASP, uczniów średnich szkół plastycznych oraz osoby startujące w kategorii otwartej. W kategorii prac naukowych nagrodzono m.in. pracę habilitacyjną autorstwa dr hab. Heleny Żakowskiej-Henzler z PAN pt. "Wynalazek biotechnologiczny - przedmiot patentu", pracę doktorską dr Anny Tischner z UJ pt. "Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego", pracę doktorską dr. Michała Mazurka z UMCS pt. "Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego". W konkursie na plakat w kategorii studenckiej główne nagrody otrzymali: Szymon Prandzioch z ASP w Katowicach oraz Anna Kaźmierak z ASP w Łodzi. Konkursy na prace naukowe i plakaty z dziedziny własności przemysłowej organizowane są od 5 lat przez UP RP we współpracy z wiodącymi uczelniami w Polsce oraz szkołami artystycznymi.(at)

 Wykaz nagrodzonych prac dostępny jest na www.uprp.pl